Ngô Quốc Ân
Ngô Quốc Ân9 tháng trước

Thực hiện nghĩa vụ trả nợ

Người em họ tôi có vay của người khác một số tiền, đã trả được 1/3 số tiền nhưng sau đó em tôi không có khả năng trả nợ tiếp. Bên cho vay đã cho người đến đòi tiền với lời lẽ đe dọa làm tổn hại sức khỏe bên vay. Do đó bên vay sợ hãi không biết nên làm thế nào? Nếu thời gian sau đó bên vay đủ khả năng để trả tiền thì cần người làm chứng và có nên báo chính quyền đi cùng không?
24

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận