Tôi muốn hồi hương nhưng đã thôi quốc tịch, vậy tôi có được nhập lại?

Tôi định cư tại Nhật Bản và thôi quốc tịch Việt Nam từ năm 2000. Nay tôi có mong muốn trở lại quê hương sinh sống và trở lại quốc tịch Việt Nam, có được không?

Nếu được, tôi cần chuẩn bị các giấy tờ ra sao và thủ tục như thế nào? Nếu tôi được cấp lại quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch Nhật Bản hay không?
Ý kiến (1)
 1. Luật Leno
  Theo Điều 26 Luật Quốc tịch năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014), căn cứ mất quốc tịch Việt Nam gồm:

  -Được thôi quốc tịch Việt Nam;

  -Bị tước quốc tịch Việt Nam;

  - Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 và Điều 35 của Luật này;

  -Theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  Điều 23 cũng quy định các trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam gồm:

  1. Người đã mất quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 26 (nêu trên) của Luật này có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

  a) Xin hồi hương về Việt Nam;

  b) Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;

  c) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

  d) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  đ) Thực hiện đầu tư tại Việt Nam;

  e) Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài.

  2. Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam không được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

  3. Trường hợp người bị tước quốc tịch Việt Nam xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải sau ít nhất 5 năm, kể từ ngày bị tước quốc tịch mới được xem xét cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

  4. Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải lấy lại tên gọi Việt Nam trước đây, tên gọi này phải được ghi rõ trong Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

  5. Người được trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người sau đây, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép:

  a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

  b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

  c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  6. Chính phủ quy định cụ thể các điều kiện được trở lại quốc tịch Việt Nam.

  Như vậy, nếu bạn đáp ứng đầy đủ các quy định nêu trên thì có thể được các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép trở lại quốc tịch Việt Nam. Nếu bạn thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 23 (nêu trên) thì bạn vẫn có thể được giữ quốc tịch Nhật Bản.

  Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam gồm:

  a) Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;

  b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

  c) Bản khai lý lịch;

  d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

  đ) Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam;

  e) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

  Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu cư trú ở trong nước thì nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại. Thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Các luật sư được đề xuất
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912 666 699
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986 773 773
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972 805 588
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976 085 206
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988 546 877
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977 999 896
Câu hỏi cùng chủ đề
Câu hỏi mới nhất
Menu Luật sư Hỏi đáp Việc làm Tài khoản