Linh Tú
Linh Tú 7 ngày trước

Tôi muốn nhận trẻ nước ngoài làm con nuôi có được không?

Chúng tôi muốn nhận nuôi con nuôi mang quốc tịch Nhật Bản, 14 tuổi, đang sinh sống tại Việt Nam. Theo khoản 3 điều 28 Luật Nuôi con nuôi, công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi là thuộc một trong các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Bên cạnh đó, khoản 2 điều 29 quy định: Công dân Việt Nam nhận người nước ngoài làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại điều 14 của Luật này và pháp luật của nước nơi người được nhận làm con nuôi thường trú.

Như vậy, muốn nhận nuôi con nuôi mang quốc tịch Nhật Bản, trước tiên vợ chồng bạn phải có đủ các điều kiện theo quy định tại điều 14 sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

- Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

- Có tư cách đạo đức tốt.

- Không phải là người đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ với con chưa thành niên; đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang chấp hành hình phạt tù; chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Ngoài ra bạn còn phải tuân theo quy định của pháp luật Nhật Bản về nuôi con nuôi. Chỉ trong trường hợp đáp ứng được đầy đủ các điều kiện của pháp luật hai nước về nuôi con nuôi thì bạn mới có thể nhận cháu bé có quốc tịch Nhật Bản làm con.

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận