Dương Đăng
Dương Đăng1 năm trước

Tranh chấp đất thừa kế

Ông nội em có một thửa đất 570m2, hiện tại ông còn sống nhưng ông không đủ minh mẫn để viết di chúc. Bác, chú và ba em đang tranh chấp tài sản. Trường hợp mà ông nội không có khả năng phân chia di sản bằng di chúc thì theo luật sẽ xử lý như thế nào ạ?
72

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận