Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Việc thế chấp quyền sử dụng đất có bắt buộc phải có sự đồng ý của chồng/vợ và con?

Để xác định việc thế chấp quyền sử dụng đất có cần sự đồng ý của chồng/vợ hoặc con hay không, bạn cần phân biệt đó là tài sản chung hay tài sản riêng.

Trường hợp quyền sử dụng đất đứng tên một cá nhân cụ thể, người đó có toàn quyền quyết định.

Nếu quyền sử dụng đất là của hộ gia đình, cần phải có văn bản ghi nhận sự đồng ý của tất cả các thành viên trong gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên. Trường hợp quyền sử dụng đất của hai vợ chồng, việc thế chấp phải có sự đồng ý của cả vợ và chồng.
22
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896