Dương Đăng
Dương Đăng10 tháng trước

Xin Đại sứ quán cấp văn bản từ chối di sản

Tôi có 3 anh em, bố tôi mất vào năm 8/2019, tôi và người em thứ 2 đã được Phòng công chứng Tân Thuận, Hồ Chí Minh công chứng văn bản từ chối di sản. Nhưng nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản chỉ áp dùng luật dân sự 2005 và từ chối làm giấy tờ cho em tôi vì thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 thì không thể hiện thời hạn nữa. Giờ em tôi phải làm sao để được Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nhật Bản cấp cho văn bản từ chối di sản?
58

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận