Thoa Pham
Thoa Pham2 tháng trước

08 trường hợp không được bồi thường bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc) là một trong những giấy tờ phải mang theo khi tham gia giao thông. Đây được xem là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự giữa chủ xe cơ giới với doanh nghiệp bảo hiểm nhằm bù đắp những thiệt hại khi có tai nạn gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và tài sản của chủ xe.

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 03 là các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường đối với các trường hợp, cụ thể:

- Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại.

- Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe Cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

- Người lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá độ tuổi điều khiển xe cơ giới theo quy định pháp luật về giao thông đường bộ; người lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ (có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý Giấy phép lái xe) hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc sử dụng Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không phù hợp đối với xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép lái xe thì được coi là không có Giấy phép lái xe.

- Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao gồm: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

- Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cầm theo quy định của pháp luật.

- Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

- Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

- Chiến tranh, khủng bố, động đất.

So với quy định hiện hành thì tại Nghị định 03 đã bổ sung thêm nhiều trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường thiệt hại cho chủ xe cơ giới. Chính vì vậy, chủ xe cơ giới cần lưu ý các trường hợp trên để nắm rõ quyền và lợi ích của mình.

Nghị định 03/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/3/2021 và thay thế Nghị định 103/2008/NĐ-CP; Nghị định 214/2013/NĐ-CP.
43

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận