17 tuổi phạm tội giết người có thuộc đối tượng người được trợ giúp pháp lý?

Căn cứ Khoản 5 Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định người được trợ giúp pháp lý như sau:

- Người có công với cách mạng.

- Người thuộc hộ nghèo.

- ...

- Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Như vậy, đối chiếu với trường hợp mà bạn đề cập và quy định pháp luật thì người 17 tuổi phạm tội giết người vẫn thuộc đối tượng là người được trợ giúp pháp lý.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877