Loan Đặng
Loan Đặng26 ngày trước

Pháp luật có khống chế mức tối đa về tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Căn cứ khoản 3 điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trường hợp tiền lương tháng theo khoản 1 và khoản 2 điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cao hơn 20 lần mức lương cơ sở (hiện nay, 20 lần mức lương cơ sở là 29,8 triệu đồng) thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.
13
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588