Nguyễn Hùng Dũng
Nguyễn Hùng Dũng26 ngày trước

Ai được rút tiền trong sổ tiết kiệm đứng tên con?

Khoản 1 điều 75 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định, con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng có thể được thừa kế, được tặng cho riêng hoặc do con kiếm được. Theo đó, nếu cha mẹ mở sổ tiết kiệm đứng tên con thì đó là tài sản riêng của con.

Trường hợp con trên 15 tuổi, cha mẹ muốn rút tiền phải được con ủy quyền bằng văn bản. Nếu không có ủy quyền của con, cha mẹ không thể rút tiền.

Trường hợp con dưới 15 tuổi chưa thành niên, tài sản của con sẽ do người đại diện pháp luật là cha mẹ quản lý. Thậm chí, cha mẹ còn có quyền định đoạt tài sản này.

Về định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên, khoản 1 điều 77 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định, cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ dưới 15 tuổi có quyền định đoạt tài sản vì lợi ích của con. Nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Theo quy định này, cha mẹ có thể rút tiền trong sổ tiết kiệm nếu số tiền này phục vụ lợi ích của trẻ. Nhưng trên thực tế, pháp luật không quy định cụ thể thế nào là lợi ích và nguyện vọng của con. Do vậy, cha mẹ vẫn có thể rút tiền trong sổ tiết kiệm đó mà không cần chứng minh mục đích.

Xét trường hợp của bạn, nếu việc mở sổ tiết kiệm cho con được thực hiện bởi cả bố và mẹ thì khi rút tiền cần sự có mặt của hai người. Nếu bạn không có mặt hoặc không ủy quyền, chồng bạn không thể rút được tiền.

Nếu bạn ủy quyền cho chồng ngay từ lúc mở sổ thì chồng bạn có thể rút được tiền trong sổ tiết kiệm. Trường hợp này, bạn cần liên hệ với ngân hàng để họ xem xét việc không đồng ý cho chồng tự ý rút tiền vì mục đích riêng.
34
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896