Linh Phạm
Linh Phạm11 ngày trước

Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán phạt thế nào?

Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán có thể phải chịu phạt tiền, ngoài ra còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Quy định cụ thể như sau:

Các mức phạt tiền
Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP, vi phạm quy định về chứng từ kế toán sẽ phải chịu phạt hành chính từ 3.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, tùy vào từng hành vi và mức độ nghiêm trọng.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi sau đây
– Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định

– Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán

– Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu

– Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn

– Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên

(Mức phạt này áp dụng đối với cá nhân vi phạm. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì áp dụng mức phạt gấp đôi).

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi sau đây
– Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán

– Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký

– Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền

– Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký

– Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ

– Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định

– Để hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng

(Mức phạt này áp dụng với tổ chức vi phạm)

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với các hành vi sau đây
– Giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

– Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

– Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

– Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

– Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

– Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán

(Mức phạt này áp dụng với tổ chức vi phạm)

Các biện pháp khắc phục hậu quả
Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

– Bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của chứng từ nếu mẫu chứng từ không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định

– Buộc hủy các chứng từ kế toán bị khai man, giả mạo đối với hành vi giả mạo, khai man chứng từ kế toán

– Buộc lập bổ sung chứng từ chưa được lập khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đối với hành vi không lập chứng từ kế toán cho nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

-Buộc hủy các chứng từ kế toán đã được lập nhiều lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đối với hành vi lập nhiều lần chứng từ kế toán cho nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877