Linh Phạm
Linh Phạm9 ngày trước

Các điều kiện để đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trong thời hạn 06 tháng, trong đó có thể nghỉ việc trước thời điểm sinh con tối đa 02 tháng.

Tuy nhiên, người lao động nữ hoàn toàn có thể đi làm trước khi hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Khoản 1 Điều 40 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định các điều kiện để lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn, bao gồm:
– Đã nghỉ hưởng chế độ thai sản ít nhất 04 tháng;
– Có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không ảnh hưởng đến sức khỏe;
– Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.
16
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896