Nguyễn Bích
Nguyễn Bích1 tháng trước

Mức đóng của học sinh sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế? Mức hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước?

Theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế thì mức đóng Bằng 4,5% mức lương cơ sở. Theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ thì mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tếTrường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.
43

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận