Ngô Quốc Ân
Ngô Quốc Ân11 tháng trước

Cách đây 10 năm gia đình tôi có quen một người làm cán bộ nhà nước

Cách đây 10 năm gia đình tôi có quen một người làm cán bộ nhà nước. Khi đó hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn không có đất sản xuất. Người tôi quen lại có mảnh đất hoang không sản xuất được và không có người trông coi, nên ông ngỏ lời cho gia đình tôi vào ở để khai hoang và trông coi đất cho ông. Lúc đó ông có hứa sẽ cho đất và cất nhà cho gia đình tôi ở. Vì tin ông là cán bộ nhà nước nên gia đình tôi không có làm giấy tờ gì về lời ông hứa. Nay gia đình tôi muốn được cất nhà thì ông lại né tránh về lời ông đã hứa. Vậy tôi hỏi lời ông hứa trước đây có phải vẫn sẽ phải thực hiện hay không? Và nếu như ông không đồng ý cho cất nhà và cho đất thì gia đình tôi có quyền đòi được đền bù công sức gần 10 năm khai hoang từ vùng đất hoang không sản xuất được thành mảnh đất có giá trị như hiện nay hay không và chi trả ngày công cũng như quyền lợi mà gia đình tôi trông coi đất cho ông trong thời gian đó hay không?
65

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận