Linh Tú
Linh Tú 7 ngày trước

Cha mẹ có quyền quản lý tiền mừng tuổi của con?

Tết này, cháu 15 tuổi thì có được quản lý và sử dụng tiền mừng tuổi vào những việc theo ý của mình không?

Ý kiến (1)

 1. Luật Leno
  Luật Leno 7 ngày trước
  Theo khoản 1 điều 75 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về quyền có tài sản riêng của con: Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con.

  Bên cạnh đó, khoản 1, 2 Điều 76 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về quản lý tài sản riêng của con quy định như sau:

  1. Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

  2. Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

  Như vậy, tiền lì xì là tài sản được tặng cho riêng nên được coi là tài sản riêng của cháu. Tuy nhiên, việc quản lý tài sản này như thế nào lại phụ thuộc vào độ tuổi. Nếu cháu đã đủ 15 tuổi thì có thể tự mình quản lý tiền lì xì của mình hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

Đăng nhập để tham gia bình luận