Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Cha mẹ không đăng ký kết hôn, có làm khai sinh cho con được không?

Điều 30 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền được khai sinh của một cá nhân từ khi sinh ra. Vì vậy, nếu cha mẹ không đăng ký kết hôn thì con vẫn được làm giấy khai sinh. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ phải có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con, nếu không sẽ bị phạt.

Trường hợp con được sinh ra khi cha mẹ không đăng ký kết hôn được gọi là con ngoài giá thú. Cán bộ hộ tịch sẽ đăng ký khai sinh cho con trong trường hợp trẻ chưa xác định được cha hoặc mẹ.

Nếu cha mẹ muốn giấy khai sinh của con có đầy đủ thông tin, người cha phải làm thủ tục nhận con theo quy định của pháp luật. Khi đó, cán bộ hộ tịch có thể kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh theo quy định tại điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

Khi con chưa xác định được cha, các thông tin về họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo người mẹ; phần ghi về cha trong sổ hộ tịch và giấy khai sinh của trẻ để trống.
27
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588