Một năm ba lần ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ là đúng hay sai?

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 của một trường cao đẳng nghề công lập được Hiệu trưởng ban hành sau khi biểu quyết thông qua tại Hội nghị viên chức, người lao động năm đó và được quy định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021. Đúng ngày 31/12/2021 Hiệu trưởng ký một quyết định “Gia hạn thời gian áp dụng Quy chế chỉ tiêu nội bộ năm 2021 từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022” theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 cũng được biểu quyết thông qua tại Hội nghị viên chức, người lao động cùng năm và được Hiệu trưởng ký ban hành ngày 28/01/2022 (lần 1), có hiệu lực cùng ngày.
Đến ngày 30/3/2022, Hiệu trưởng lại ký ban hành một Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 nữa (lần 2) mà không đề cập gì đến văn bản đã ban hành trước đó, có hiệu lực từ 01/4/2022 và thay thế cho Quyết định gia hạn nêu trên. Cũng trong ngày này, Hiệu trưởng ký thêm một quyết định “Gia hạn thời gian áp dụng Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 ở tất cả các điều, khoản không nằm trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022” cũng có hiệu lực từ 01/4/2022, theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.
Ngày 21/7/2022, Hiệu trưởng lại ký ban hành một Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 (lần 3) có hiệu lực từ ngày 01/8/2022 và thay cho Quy chế lần 2.
Xin hỏi những việc này đúng hay sai, căn cứ theo văn bản quy phạm pháp luật nào và nếu sai thì sẽ bị xử phạt ra sao?
Trân trọng cảm ơn
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Các luật sư được đề xuất
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Luật sư Trần Văn An
Trần Văn An

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

0986****477
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Câu hỏi mới nhất