Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn2 tháng trước

Chưa đóng bảo hiểm có được hưởng chế độ thai sản không?

Tôi làm việc cho công ty từ tháng 1 theo hợp đồng lao động 2 năm, hiện mang thai một tháng, nhưng chưa được công ty đóng bảo hiểm xã hội. Trước đó tôi chưa từng làm việc ở công ty nào. Tôi có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng chế độ thai sản không?
79

Ý kiến (1)

 1. Luật Leno
  Điều 30 Luật bảo hiểm xã hội 2014 (BHXH) quy định về đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động tại điểm a, b, c, d, đ, h khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014 thuộc đối tượng áp dụng chế độ thai sản, trong đó có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn.

  Chị đang làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 2 năm - tức là thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng thời cũng thuộc đối tượng được áp dụng chế độ thai sản.

  Tuy nhiên, tại Điều 4 Luật BHXH 2014 quy định các chế độ của bảo hiểm xã hội lại không có chế độ thai sản ở hình thức bảo hiểm xã hội tự nguyện - vấn đề mà chị mong muốn thực hiện. Chế độ này chỉ có ở hình thức bảo hiểm xã hội bắt buộc như phần trên đã nêu.

  Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng chế độ thai sản nếu đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 31 Luật BHXH 2014, cụ thể là: lao động nữ mang thai; lao động nữ sinh con; người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

  Theo đó, điều kiện để chị được hưởng chế độ thai sản là phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh.

  Căn cứ theo Điều 21 Luật BHXH 2014, chị phải yêu cầu công ty đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho chị ngay từ bây giờ (chị đang mang thai một tháng) để kịp hưởng chế độ thai sản sau khi sinh con. Nếu công ty không thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho chị thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, mức phạt cụ thể được quy định tại Điều 38 Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

Đăng nhập để tham gia bình luận