Linh Phạm
Linh Phạm9 ngày trước

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình giống tham gia bảo hiểm y tế tại công ty. Đúng hay sai?

Việc tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được Nhà nước thực hiện chính sách giảm trừ khi nhiều người tham gia (số tiền đóng thấp) nhưng quyền lợi về bảo hiểm y tế vẫn như người lao động tham gia bảo hiểm y tế tại công ty (người lao động và người sử dụng lao động cùng đóng).

Về mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định cụ thể tại điều 22 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014).
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588