Hải Đăng
Hải Đăng30 ngày trước

Có được chia thừa kế mảnh đất nằm trong quy hoạch hoặc đang tranh chấp?

Điều 612 Bộ luật Dân sự 2015 định nghĩa, "di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác." Luật không phân biệt di sản đang tranh chấp hay nằm trong dự án.

Như vậy, người được thừa kế có quyền nhận mảnh đất di sản dù đang tranh chấp hay nằm trong quy hoạch. Sau khi nhận, người được thừa kế có quyền và nghĩa vụ tham gia giải quyết tranh chấp hoặc đấu tranh để đòi quyền lợi đối với loại di sản này.
25
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206