Ngô Quốc Ân
Ngô Quốc Ân10 tháng trước

Con nuôi có được hưởng thừa kế?

Bà không có gia đình và nhận chồng tôi làm con nuôi. Nhưng hiện tại bây giờ bà đang ốm nặng không giao tiếp và không cử động được, vợ chồng tôi vẫn đang chăm sóc cho bà. Vậy khi bà mất thì việc thừa kế sẽ như thế nà? Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ ra sao?
46

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận