Đảng viên có con bị truy cứu trách nhiệm hình sự có bị kỷ luật không?

Căn cứ Điều 12 Quy định 181-QĐ/TW quy định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm như sau:

“Điều 12. Vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội nghiêm trọng, bị xử lý hình sự hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Không thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao về phòng, chống tội phạm hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng các quy định về thanh tra, kiểm tra, điều tra, giám định, truy tố, xét xử, thi hành án và trong việc xét đặc xá, ân giảm đối với các loại tội phạm.

b) Để vợ (chồng), con lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình tổ chức, thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật nghiêm trọng, hoặc để cấp dưới trực tiếp phạm tội nghiêm trọng hoặc bản thân bao che các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trong cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, địa bàn phụ trách. [….]”.

Theo quy định trên, Đảng viên do thiếu trách nhiệm trong giáo dục, nhắc nhở, ngăn ngừa để vợ/chồng, con (con đẻ, con nuôi hợp pháp, con dâu, con rể đang trực tiếp phụ thuộc vào việc chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý của đảng viên đó hoặc có con công tác cùng tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình trực tiếp phụ trách) thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức.

Đối chiếu theo quy định trên vào trường hợp của bạn, bên bạn có Phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp xã là Đảng viên có con vi phạm pháp luật hình sự, nếu người Đảng viên này do thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục, nhắc nhở, ngăn ngừa để cho con lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình tổ chức, thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc bản thân bao che các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trong cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, địa bàn phụ trách thì sẽ bị xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức.

Nếu con của người Phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã bị xử lý hình sự không liên quan đến người cha là Phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã thì người Phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã sẽ không bị xử lý kỷ luật về Đảng.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773