Loan Đặng
Loan Đặng2 tháng trước

Giấy khai sinh ghi ngày tháng năm sinh âm lịch thì có cải chính được hay không?

Theo Khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của người yêu cầu đăng ký hộ tịch thì mới có thể cải chính hộ tịch. Người yêu cầu đăng ký hộ tịch mới có thể làm thủ tục chỉnh sửa này.

Cho nên, nếu bạn là người yêu cầu đăng ký khai sinh cho con mình trước đó thì có thể làm thủ tục cải chính hộ tịch để chỉnh sửa ngày tháng năm sinh theo dương lịch.
120
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896