Davil Trần
Davil Trần1 năm trước

Hỏi về các quy định liên quan đến lĩnh vực hạn chế người nước ngoài đầu tư tại Việt Nam

Tôi là người nước ngoài hiện đang có nhu cầu đầu tư một số mặt hàng tại Việt Nam. Do chưa nắm bắt được những quy định về Luật đầu tư của Việt Nam nên tôi muốn hỏi về các quy định liên quan đến lĩnh vực hạn chế người nước ngoài đầu tư tại Việt Nam
150

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận