Davil Trần
Davil Trần1 năm trước

Hỏi về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Công ty tôi thuê giám đốc, đồng thời cũng là người đại diện theo pháp luật của công ty. Tuy nhiên, người này không phải là thành viên góp vốn của công ty. Gần đây, giám đốc công ty đã xin nghỉ việc, do đó chúng tôi phải thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật. Xin hỏi, hồ sơ, thủ tục cụ thể trong trường hợp này?
74

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận