Loan Đặng
Loan Đặng2 tháng trước

Khám sức khỏe kết hôn với người nước ngoài ở bệnh viện nào?

Khoản 1 Điều 38 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài như sau:

Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

.....

Theo đó, khi đăng ký kết hôn với người nước ngoài, 2 bên nam nữ phải có giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi.

Do đó chị có thể liên hệ đến các bệnh viện chuyên khoa về tâm thần để khám sức khỏe trước khi kết hôn với người nước ngoài. Nếu địa phương chị không có bệnh viện chuyên khoa về tâm thần thì chị có thể liên hệ bệnh viện đa khoa cấp tỉnh để được hỗ trợ.
64
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588