Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Khi nào người nhận thế chấp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên thứ ba?

Điều 323 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, người nhận thế chấp có quyền xử lý tài sản khi bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Trường hợp bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ, người nhận thế chấp có thể xử lý tài sản đó theo các phương thức sau:

- Bán đấu giá tài sản
- Tự bán tài sản
- Nhận chính tài sản đó
- Phương thức hợp lệ khác
22
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206