Linh Phạm
Linh Phạm15 ngày trước

Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hằng tháng là bao nhiêu?

Căn cứ điểm e khoản 1 điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hằng tháng như sau:

Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Theo khoản 2 điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP, mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hằng tháng hiện nay như sau: Người thứ 1, 2, 3, 4 lần lượt là 67.050 đồng, 46.935 đồng, 40.230 đồng, 33.525 đồng, kể từ người thứ 5 trở đi là 26.820 đồng.
10
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896