Ngô Quốc Ân
Ngô Quốc Ân1 năm trước

Mức lương đối với người lao động chưa thành niên

Công ty tôi có sử dụng lao động 17 tuổi làm việc 7 giờ/ngày. Xin hỏi người lao động này được hưởng trọn lương ngày 8h hay chỉ được hưởng 7h/8h/ngày? Xin cảm ơn!
104

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận