Nếu tôi không mắc lỗi, cảnh sát giao thông không chứng minh được tôi vi phạm mà vẫn lập biên bản và sau đó ra quyết định xử phạt. Tôi phải làm sao?

Trường hợp bạn không chấp nhận mình có lỗi và không chịu ký vào biên bản vi phạm nhưng cảnh sát giao thông vẫn quyết định lập biên bản để làm cơ sở xử phạt thì cảnh sát giao thông phải cần có hai người làm chứng theo khoản 9 điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Nếu bị xử phạt mà không đồng ý với quyết định xử phạt đó, bạn thực hiện quyền khiếu nại của mình theo khoản 1 điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896