Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Người dưới 18 tuổi có được nhận tài sản thừa kế?

Người dưới 18 tuổi có quyền được nhận tài sản thừa kế. Tuy nhiên, quyền quản lý tài sản thừa kế phụ thuộc vào từng lứa tuổi.

Người dưới 18 tuổi nhưng trên 15 tuổi có quyền tự quản lý tài sản thừa kế.

Người dưới 15 tuổi, tài sản thừa kế sẽ do cha mẹ hoặc người được ủy quyền quản lý. Khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, cha mẹ hoặc người quản lý phải giao lại tài sản cho con nếu có yêu cầu, theo điều 78 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
29
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699