Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Di chúc bằng miệng không người làm chứng, có hợp pháp?

Ngoài di chúc được lập bằng văn bản, cá nhân có thể di chúc miệng. Tuy nhiên, di chúc bằng miệng không người làm chứng sẽ không được chấp nhận.

Khoản 5 điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu đáp ứng ba điều kiện sau:

- Người di chúc nói lời cuối cùng trước mặt ít nhất hai người làm chứng;

- Sau khi người di chúc nói lời cuối cùng, người làm chứng phải ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ;

- Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày người di chúc nói lời cuối cùng, di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.
27
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877