Nguyễn Bích
Nguyễn Bích1 tháng trước

Người lao động tại Công ty tôi có hợp đồng lao động ghi bằng ngoại tệ thì đóng bảo hiểm xã hội như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng đồng Việt Nam trên cơ sở tiền lương bằng ngoại tệ được chuyển đổi bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm ngày 02 tháng 01 cho 06 tháng đầu năm và ngày 01 tháng 07 cho 06 tháng cuối năm. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa công bố thì lấy tỷ giá của ngày tiếp theo liền kề do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.
41

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận