Nguyễn Bích
Nguyễn Bích3 tháng trước

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm những đối tượng nào?

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 43 Luật Việc làm, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm những đối tượng sau:1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:
a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 nêu trên đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
64

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận