Thanh Hiếu
Thanh Hiếu1 năm trước

NLĐ mất việc do Covid-19 được hưởng trợ cấp mất việc hay thôi việc?

Xin hỏi người lao động bị chấm dứt hợp đồng, bị cho cho thôi việc do doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thì được nhận trợ cấp mất việc hay trợ cấp thôi việc?
62
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877