Nguyễn Bích
Nguyễn Bích3 tháng trước

NLĐ tham gia BHXH bắt buộc khi chết thân nhân được hưởng chế độ gì?

NLĐ tham gia BHXH (gồm cả BHXH bắt buộc và tự nguyện) khi chết mà có một trong các điều kiện theo quy định của Luật BHXH thì thân nhân được hưởng những quyền lợi sau:- Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng;- Thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, hoặc trợ cấp tuất hàng tháng tùy theo điều kiện của từng trường hợp.
61

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận