Ngô Quốc Ân
Ngô Quốc Ân1 năm trước

Quy định về việc chi trả lương cao hơn lương tối thiểu của nhà nước

Hiện tại tôi đang làm lương cho 1 công ty sản xuất. Công ty đang chi trả lương cho người lao động theo hình thức lương khoán sản phẩm cá nhân (làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu). Hiện tại công ty đang tính chi trả như sau: Lương = Lương sản phẩm + các khoản phụ cấp có tính chất lương ( trừ phụ cấp nặng nhọc độc hại và tiền lương phụ trội theo quy định 2 khoản này công ty chi trả 1 cột rng trên bảng lương) việc chi trả lương khoán sản phẩm thì hầu hết công nhân đều đạt mức thu nhập cao chỉ một số công nhân làm lương sản phẩm không đạt cty có khoản bù lương như vậy có phù hợp hay không? cảm ơn ban tư vấn.
81

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận