Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Tài sản thừa kế của cha mẹ, tôi có phải chia cho chồng nếu ly hôn?

Để xác định tài sản thừa kế có hay không phải chia khi ly hôn, cần xác định đây là tài sản chung của vợ chồng hay tài sản riêng của một trong hai.

Nếu được thừa kế chung, bạn phải chia cho chồng nếu ly hôn.

Nếu tài sản bạn được bố mẹ thừa kế riêng, nêu rõ là cho riêng bạn và bạn không có thỏa thuận nhập khối tài sản này vào tài sản chung thì tài sản đó là của riêng bạn. Vì vậy khi ly hôn, bạn không phải chia tài sản này.
40
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896