Linh Phạm
Linh Phạm11 ngày trước

Tạm hoãn hợp đồng qua email, tôi có được nhận tiền hỗ trợ?

Do Covid-19, tôi và công ty không thể thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng bằng văn bản giấy.

Hai bên thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động qua email thì người lao động có được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ hay không?
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773