Linh Phạm
Linh Phạm11 ngày trước

Thế nào là cá nhân không cư trú ?

Theo pháp luật quy định, cá nhân không cư trú là người không đáp ứng cả hai điều kiện dưới đây:

– Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Ngày đến và ngày đi được tính là 01 ngày.

– Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú (có đăng ký thường trú đối với công dân Việt Nam hoặc có nơi ở ghi trong Thẻ thường trú/Thẻ tạm trú đối với công dân nước ngoài) hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn (với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế).

Như vậy, tình trạng cư trú của cá nhân không liên quan đến quốc tịch của người đó. Một người là công dân Việt Nam vẫn có thể là cá nhân không cư trú tại Việt Nam cho mục đích thuế. Và một công dân nước ngoài vẫn có thể là cá nhân cư trú tại Việt Nam cho mục đích thuế.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877