Ngọc Hà
Ngọc Hà1 năm trước

Thời gian bị tạm giam tạm giữ có được trừ trong thời gian phạt tù nhưng cho hưởng án treo không?

Con trai tôi phạm tội và thời gian bị bắt tạm giam là hơn 5 tháng (23/12/2007 – 30/5/2008), đến ngày 8/6/2008 Tòa án tuyên án nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm (8/6/2008 – 8/6/2013).
Xin hỏi:
1. Trong thời gian con trai tôi bị tạm giam tạm giữ có được trừ trong thời gian phạt tù nhưng cho hưởng án treo không? Trừ như thế nào?
2. Xin hỏi về trình tự, thủ tục xóa án tích? Quy định cụ thể tại văn bản pháp luật nào?
89

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận