Ngọc Hà
Ngọc Hà 1 tháng trước

Thủ tục nhận cha mẹ con

Năm 1986, ông A và bà B chung sống với nhau như vợ chồng. Năm 1987 bà B sinh được một người con, khi đi làm Giấy khai sinh thì ông A khai họ tên ông vào phần khai về người cha trong Giấy khai sinh cháu C. Năm 1988, hai người không chung sống với nhau nữa, bà B nuôi cháu C. Năm 2015, ông A chết cháu C muốn làm lại Giấy khai sinh không công nhận ông A là cha đẻ, đồng thời muốn làm thủ tục nhận ông D là cha (vì trong thời gian ông A và bà B chung sống với nhau, bà B cũng qua lại với ông D, ông D và bà B đều khẳng định cháu C là con đẻ của ông D, khi còn sống ông A cũng thừa nhận cháu C không phải là con đẻ của mình vì ông A bị bệnh không có khả năng sinh con).
Xin hỏi, cháu A muốn làm thủ tục thay đổi họ thì làm như thế nào?
37

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận