Thu An
Thu An9 ngày trước

Tiền thưởng Tết có phải đóng thuế thu nhập, bảo hiểm xã hội?

Công ty trả cùng lúc tiền lương tháng 13 và tiền thưởng Tết Âm lịch năm 2021. Hai khoản này có phải đóng thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không?
25

Ý kiến (1)

 1. Luật Greenlaw
  Luật Greenlaw9 ngày trước
  Pháp luật hiện hành không có quy định chi tiết về tiền lương tháng 13, tiền thưởng Tết Âm lịch. Tuy nhiên, xét về bản chất, tiền lương tháng 13, tiền thưởng Tết Âm lịch là khoản thưởng theo điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019.

  Khoản thưởng này được người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Như vậy, tiền lương tháng 13, tiền thưởng Tết Âm lịch là khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công.

  Căn cứ điểm a khoản 2 điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (đã được sửa đổi, bổ sung) thì thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

  Như vậy, người lao động nhận tiền lương tháng 13, tiền thưởng Tết Âm lịch phải có trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

  Căn cứ điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, khoản 3 điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác (như tiền thưởng theo quy định tại Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ...).

  Như vậy, khoản thu nhập từ tiền lương tháng 13, tiền thưởng Tết Âm lịch không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đăng nhập để tham gia bình luận