Đinh Hùng
Đinh Hùng1 năm trước

Tiêu chuẩn bổ nhiệm công chứng viên

Cho tôi được hỏi 3 vấn đề sau:
1. Theo Luật Công chứng, một trong các tiêu chuẩn để bổ nhiệm công chứng viên là có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật. Vậy người làm công tác pháp lý, pháp chế tại doanh nghiệp từ 05 năm trở lên có được coi là thỏa mãn tiêu chuẩn trên không?
2. Nếu người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước (không có án tích) và thỏa mãn các điều kiện, tiêu chuẩn để công nhận công chứng viên, nhưng có người thân trong gia đình vi phạm pháp luật và đang trong thời gian thi hành án theo quyết định của Tòa án thì người đó có được bổ nhiệm công chứng viên không?
3. Nếu người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên hiện nay chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thỏa mãn các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm công chứng viên nhưng có án tích thì người đó có được bổ nhiệm công chứng viên không?
183
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877