Nguyễn Bích
Nguyễn Bích3 tháng trước

Ai là người nộp hồ sơ thanh toán trực tiếp?

Khoản 1, Điều 29 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định: Người bệnh hoặc thân nhân người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật của người bệnh
33

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận