Tin công ty

Hướng dẫn tạo hồ sơ Luật Sư

Hướng dẫn

Nhóm biên soạn
Nhóm biên soạn12/7/2021

Đánh giá Luật Sư trên Mylaw

Mylaw sẽ đánh giá luật sư dựa trên thang điểm 10, Luật sư có thang điểm cao sẽ được ưu tiên hơn

Nhóm biên soạn
Nhóm biên soạn12/7/2021
Giới thiệu

Giới thiệu

Mylaw.vn là website chuyên biệt dành cho ngành Luật, mong muốn xây dựng một kênh cung cấp cho người dân những thông tin nhanh nhất về pháp luật với các chức năng:

Nhóm biên soạn
Nhóm biên soạn12/7/2021

Liên hệ

Mọi yêu cầu thắc mắc, hơp tác Quý Anh/Chị vui lòng liên hệ

Nhóm biên soạn
Nhóm biên soạn12/7/2021

Tuyển dụng

Hiện nay chúng tôi đang cần tuyển các vị trí cần tác viên seo, xây dựng nội dung như sau:

Nhóm biên soạn
Nhóm biên soạn12/7/2021
Hợp tác

Hợp tác

Hiện nay do nhu cầu phát triển hệ thống chúng tôi cần tìm một số thành viên phát triển hệ thống Mylaw trên toàn Quốc với các yêu cầu như sau

Nhóm biên soạn
Nhóm biên soạn12/7/2021

Bảng giá

Bảng giá các dịch vụ trên Mylaw có hiệu lực từ tháng 9/2021

Nhóm biên soạn
Nhóm biên soạn12/7/2021

Điều khoản và điều kiện sử dụng

Điều khoản và điều kiện sử dụng

Nhóm biên soạn
Nhóm biên soạn2/8/2020

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Nhóm biên soạn
Nhóm biên soạn2/8/2020