Ls Thành Nam
Ls Thành Nam
9 ngày trước 2

Tôi có quyền để lại tài sản cho người dưng?

Tôi còn bố mẹ và em trai nhưng do quan hệ gia đình phức tạp và mâu thuẫn khó hoà giải nên muốn để lại tài sản của riêng mình cho người ngoài.
Tôi chưa già nhưng do có bệnh khó chữa nên phải nghĩ tới chuyện không vui. Tôi xin hỏi tài sản do tôi làm ra, đứng tên riêng khi tôi làm di chúc viết tay và video để lại tài sản của mình cho một người khác không thuộc gia đình có được không?
Khi đó tài sản sẽ được chia theo di chúc của tôi hay phân chia theo pháp luật nếu người trong gia đình tôi khởi kiện tranh chấp với người được tôi cho thừa hưởng?

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận