Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Trong mọi trường hợp, người dân không được quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin về quy hoạch đất

Điều 48 Luật Đất đai quy định:

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai.

- UBND cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử UBND huyện và công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã.

Theo Điều 28 Luật Đất đai, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 9 Thông tư 34/2014/TT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định, trừ những trường hợp tại Điều 13 Thông tư này (như mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật; không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định...), tổ chức, cá nhân có thể khai thác thông tin, yêu cầu cung cấp thông tin về kế hoạch, quy hoạch đất đai qua những hình thức sau:

- Khai thác thông tin đất đai qua mạng Internet, cổng thông tin đất đai, dịch vụ tin nhắn SMS.

- Khai thác thông tin đất đai thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản tại cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai.

Như vậy, trừ các trường không cung cấp dữ liệu về đất đai theo quy định thì người dân vẫn được quyền yêu cầu cung cấp dữ liệu, thông tin liên quan đến kế hoạch, quy hoạch đất.
64
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588