Khang Nguyễn
Khang Nguyễn25 ngày trước

Trưởng công an xã có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Pháp lệnh công an xã thì: “Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cư trú, chứng minh nhân dân và các giấy tờ đi lại khác”. Theo đó, tại Điều 11, Điều 12 Pháp lệnh này có quy định về thẩm quyền của trưởng công an xã và phó trưởng công an xã như sau:

“Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Công an xã

Trưởng Công an xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã quy định tại Điều 9 của Pháp lệnh này; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Uỷ ban nhân dân cùng cấp và Công an cấp trên về hoạt động của Công an xã.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó trưởng Công an xã

Phó trưởng Công an xã giúp Trưởng Công an xã thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Công an xã; khi Trưởng Công an xã vắng mặt thì Phó trưởng Công an xã được Trưởng Công an xã ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Công an xã.”

Như vậy, pháp luật quy định Trưởng công an xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc quản lý cư trú, chứng minh nhân dân và giấy tờ đi lại khác. Theo đó, nếu trưởng công an xã phân công cho bạn thực hiện công việc này, thì bạn mới có thẩm quyền được xem xét và ký các loại giấy tờ nhân thân trên. Còn nếu công việc trên không thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của bạn, thì bạn cần phải có sự ủy quyền của Trưởng Công an xã mới được thực hiện.
21
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773