Thu An
Thu An9 tháng trước

Ủy quyền xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp

Gần đây chúng tôi phát hiện một doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa làm giả nhãn hiệu hàng hóa của chúng tôi, dẫn đến doanh thu trong quý 1 sụt giảm mạnh.
Xin luật sư tư vấn: Quy định ủy quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp như thế nào?
72

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận